For all you  couples who wish to have a church wedding ceremony in Malta, below is a list of all the churches & chapels across the island that can cater for a wedding celebration.

For foreigners looking through this list, ‘knisja’ is a church, ‘kappella’ is a chapel and ‘oratorju’ is oratory or can be defined as a small chapel.

Wedding churches & chapels in Malta:

Balluta – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja San Injazju
 • Kappella tal-Iskola Sacred Heart

Ħal Balzan – wedding chapels in Malta

 • Kappella San Franġisk
 • Kappella Bon Pastur

Birkirkara San Ġużepp Ħaddiem – wedding churches in Malta

 • Knisja tat-Tereżjani

Birkirkara Sant Elena – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja Tal-Ħerba
 • Oratorju ta’ San Domenico Savio
 • Knisja tal-Franġiskani, Sant’ Antnin

Birkirkara S. Marija – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi

Birżebbuġa – wedding churches & chapels in Malta

 • Kappella San Ġorġ Martri
 • Kappella ta’ Bengħajsa

Bormla – wedding churches in Malta

 • Knisja San Pawl
 • Knisja tat-Tereżjani

Furjana – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tas-Salib Imqaddes (Kapuċċini)
 • Knisja ta’ Sarrija
 • Kappella ta’ Lourdes

Ħal Għaxaq – wedding churches & chapels in Malta

 • Kappella ta’ Santu Kristu

Ħal Għargħur – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Madonna taż-Żellieqa
 • Knisja Santa Marija tal-Anġli, Baħar iċ-Ċagħaq
 • Dar tal-Irtiri Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq

Gudja – wedding churches in Malta

 • Madonna ta’ Loretu

Gwardamanġa – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Madonna ta’ Loretu, tal-Ursolini

Gżira – wedding chapels in Malta

 • Kappella tal-Freres

Ħamrun I. Kunċizzjoni – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Franġiskani

Ħamrun S. Gejtanu – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja Tas-Samra
 • Kappella Ta’ Santu Nuzzu
 • Kappella Tad-Duluri, Triq Farsons
 • Kappella tal-Midalja Mirakoluża M.U.S.E.U.M., Blata l-Bajda

Tal-Ibraġ – wedding churches in Malta

Knisja tal-Madliena

Kalkara – wedding churches in Malta

Knisja ta’ Santa Liberata, Kapuċċini

Ħal Lija – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tal-Madonna tal-Mirakli
 • Kappella ta’ Sant’Indrija
 • Knisja l-Qadima tas-Salvatur

Marsa Trinità – wedding chapels in Malta

 • Kappella tal-Qalb ta’ Ġesù, Albert Town

Marsaxlokk – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Madonna tas-Silġ

Mdina – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Karmnu

Mellieħa – wedding churches & chapels in Malta

 • Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa
 • Kappella tal-Madonna Tal-Itria, Selmun

Mġarr – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja ta’ Sant’ Anna, Żebbiegħ
 • Kappella tal-Madonna ta’ Hodegetria, Binġemma

Mosta – wedding churches & chapels in Malta

 • Oratorju Qalb ta’ Ġesù
 • Knisja ta’ l-Isperanza
 • Kappella Sagra Familja, Bidnija
 • Ċentru Pastorali Marija Omm il-Knisja, Ta’ Mlit

Msida – wedding chapels in Malta

 • Kappella ta’ l-Università, Tal-Qroqq

Mtarfa – wedding chapels in Malta

 • Kappella ta’ San Oswald

Naxxar – wedding churches & chapels in Malta

 • Ċentru Pastorali Familja Mqaddsa (Sgħajtar)
 • Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa
 • Santwarju Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa
 • Kappella tal-Kunċizzjoni Immakulata

Paola – wedding churches & chapels in Malta

 • Kappella ta’ Sant’ Antnin, Kapuċċini
 • Kappella ta’ Sant’ Ubaldeska

Ħal Qormi San Ġorġ – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tal-Vitorja
 • Kappella tal-Madonna tal-Ħlas

Ħal Qormi San Sebastjan – wedding churches in Malta

 • Knisja ż-Żgħira

Qrendi – wedding chapels in Malta

 • Kappella San Mattew, Tal-Maqluba

Rabat – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja ta’ Sant’ Agata
 • Knisja ta’ San Bastjan
 • Kappella tal-Vitorja, l-Imtaħleb
 • Knisja ta’ San Martin, Baħrija
 • Knisja ta’ San Duminku, Tal-Madonna ta’ l-Għar
 • Knisja ta’ San Franġisk, Tal-Madonna tas-Saħħa
 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, Ta Ġieżu
 • Knisja tal-Lunzjata
 • Knisja tal-Kunċizzjoni, Wied Gerżuma
 • Knisja ta’ Santa Katerina, Tad-Daħla
 • Ċentru Pastorali San Luqa (In-Nigret)

San Ġiljan (St. Julians) – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja ta’ Lapsi
 • Kappella tal-Kunċizzjoni
 • Kappella ta’ Santa Rita
 • Millenium Chapel

San Ġwann – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Mensija

San Pawl il-Baħar (St. Pauls Bay) – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tal-Kapuċċini, Xemxija
 • Kappella ta’ San Pawl, tal-Gillieru, Buġibba
 • Knisja tal-Madonna tal-Karmnu
 • Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ

Santa Venera – wedding chapels in Malta

 • Kappella tal-Istitut San Ġużepp, MSSP

Senglea – wedding chapels in Malta

 • Kappella ta’ San Filippu
 • Kappella ta’ San Ġiljan

Siġġiewi – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja Madonna tal-Providenza
 • Kappella Dar tal-Providenza

Sliema Stella Maris – wedding churches in Malta

 • Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

Sliema San Girgor – wedding churches & chapels in Malta

 • Kappella ta’ St Patrick’s
 • Ursolini
 • Oratorju Don Bosco

Ħal Tarxien – wedding churches in Malta

 • Knisja ta’ San Bartilmew
 • Knisja ta’ San Nikola, Agostinjani
 • Knisja tal-Erwieħ

Valletta San Pawl – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tal-Ġiżwiti
 • Knisja ta’ Ġieżu
 • Kappella Dar l-Emigrant
 • Knisja Ta’ Liesse
 • Kappella tal-Ħarba tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu

Valletta San Duminku – wedding churches in Malta

 • Knisja ta’ Santa Katerina d’Italia
 • Knisja ta’ San Ġakbu
 • Knisja tal-Vitorja
 • Knisja ta’ San Franġisk
 • Knisja ta’ Santa Barbara
 • Knisja tal-Karmnu
 • Knisja ta’ Santa Marija Madalena
 • Oratorju tas-Santissmu Sagrament

Valletta Santu Wistin – wedding churches & chapels in Malta

 • Oratorju taċ-Ċintura

Vittoriosa (Birgu) – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tal-Lunzjata
 • Kappella St Edward’s College
 • Oratorju tal-Kurċifiss

Wied il-Għajn (Marsaskala) – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja ta’ Sant’ Anna
 • Kappella San Gejtanu
 • Kappella Madonna tad-Dawl
 • Kappella Sant’ Antnin, Bidni

Ħaż-Żabbar – wedding churches & chapels in Malta

 • Knisja tax-Xgħajra, San Ġakbu
 • Kappella tas-Salib Imqaddes, Sant’ Andrija
 • Kappella ta’ Santa Marija ta’ l-Indirizz

Ħaż-Żebbuġ – wedding churches & chapels in Malta

 • Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù
 • Kappella ta’ Sidtna tal-Anġli
 • Kappella ta’ Santa Marija, Ħal Muxi
 • Kappella tal-Madonna tad-Dawl
 • Kappella tal-Madonna tad-Duluri
 • Kappella tal-Madonna tal-Lunzjata
 • Kappella tal-Viżitazzjoni, Wied Qirda
 • Kappella tal-Madonna tal-Grazzja

Żejtun – wedding churches & chapels in Malta

 • Kappella Madonna tal-Ħniena
 • Kappella ta’ Santa Katerina (San Girgor)
 • L-Oratorju
 • Kappella ta’ San Klement
 • Ċentru Pastorali “Dar San Martin”

Żurrieq – wedding churches & chapels in Malta

 • Kappella tal-Laboratorju tal-Paċi
 • Knisja ta’ Santa Marija, Bubaqra
 • Knisja tal-Kunċizzjoni, Nigret

Get Hitched is a match-making platform that connects soon-to-wed couples directly with suppliers that match their date, budget and other criteria – https://gethitched.com.mt/.

Leave a Reply